Thứ hai, 25-09-2023
Đoàn công tác của Hàn Quốc thăm mô hình nông nghiệp Công nghệ cao do Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia chuyển giao công nghệ trồng nhân sâm Hàn Quốc cho công ty TNHH Nông Lâm Nghiệp ứng dụng Công Nghệ Cao Bình Xuyên tại huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc Đoàn công tác của Hàn Quốc thăm mô hình nông nghiệp Công nghệ cao do Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia chuyển giao công nghệ trồng nhân sâm Hàn Quốc cho công ty TNHH Nông Lâm Nghiệp ứng dụng Công Nghệ Cao Bình Xuyên tại huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc

 Chiều 21/6, ngài Chung Hwangkeun – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, thực phẩm và Phát triển nông thôn Hàn Quốc đã đến thăm mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của Công ty TNHH Nông Lâm Nghiệp ứng dụng Công Nghệ cao Bình Xuyên do Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia chuyển giao […]