Thứ hai, 22-04-2024

Giới thiệu chung về khảo nghiệm phân bón

18/03/2021

Sau khi có Nghị định 202/2013/NĐ-CP về việc Quản lý phân bón, công tác khảo nghiệm phân bón có nhiều thay đổi. Thông tư 41/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều của Nghị định 202 quy định các loại phân bón bao gồm phân bón vô cơ, phân bón hữu cơ và phân bón khác phải được khảo nghiệm trước khi đưa ra công bố hợp quy để đưa vào sản xuất, kinh doanh, lưu thông trên thị trường bao gồm:

– Phân bón mới tạo ra trong nước

– Phân bón nhập khẩu lần đầu có bằng độc quyền sáng chế (patent) hoặc có giấy lưu hành tự do (CFS) hoặc tương đương.

So với Thông tư 36/2010/TT-BNNPTNT thì Thông tư 41/2014/TT-BNNPTNT có nhiều thay đổi về công tác khảo nghiệm. Khảo nghiệm không chỉ đối với các loại phân hữu cơ mà cả các loại phân bón vô cơ trước khi thực hiện công tác chứng nhận hợp quy để đưa ra ngoài thị trường cũng bắt buộc phải khảo nghiệm. Nội dung và phương pháp khảo nghiệm cũng có nhiều thay đổi về các quy định về công tác quản lý, triển khai. Do vậy công tác khảo nghiệm đòi hỏi tính chuyên môn cao.

Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia thuộc Cục Trồng trọt là đơn vị có chức năng khảo nghiệm phân bón theo Quyết định số 242/QĐ-TT-VP ngày 13/6/2012 của Cục trồng trọt. Để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của công tác khảo nghiệm, phòng Khảo nghiệm phân bón của Trung tâm đã đưa ra quy trình khảo nghiệm chặt chẽ và đầy đủ các bước theo Quy phạm khảo nghiệm phân bón (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). Trong đó, việc khảo nghiệm phân bón được tiến hành qua 10 bước, bao gồm từ việc tiếp nhận hồ sơ đến khi thanh lý hợp đồng khảo nghiệm đều tuân thủ theo một quy trình chặt chẽ về thủ tục sao cho thuận lợi nhất cho khách hàng cũng như tránh được sai sót trong quá trình tiến hành làm khảo nghiệm.

Với quy trình khảo nghiệm chặt chẽ, đảm bảo tính pháp lý theo quy định, Trung tâm đã và đang thực hiện các hợp đồng khảo nghiệm phân bón cho các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước, doanh nghiệp nhập khẩu và các Tập đoàn phân bón nước ngoài có nhu cầu kinh doanh mặt hàng phân bón tại Việt Nam.

Hình ảnh Lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia và hai tập đoàn lớn trên thế giới:

Lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm Quốc gia và Tập đoàn Fusa USA

Lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm Quốc gia và Tập đoàn VIKOENERGY Co, Ltd của Hàn Quốc.

Bài viết liên quan