Thứ tư, 06-12-2023

Công tác đào tạo người lấy mẫu phân bón là một trong những nhiệm vụ của Trung tâm khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc Gia trực thuộc Cục Trồng trọt  nhằm giúp học viên sau mỗi khóa học có thêm hiểu biết và có thể lấy được những mẫu phân bón chính xác, đúng mục […]