Thứ tư, 28-02-2024

🍓Hiện nay, một số loài #Trichoderma spp. có hoạt tính mạnh đã được nghiên cứu và ứng dụng phổ biến trong nông nghiệp như: T.harzianum, T.aureoviride, T.atroviride, T.koningii, T.longibrachiatum, T.viride, T.pseudokoningii, T.longipilis, T.minutisporu, T.hamatum, T.seesei….. 🍓Một số ưu điểm lớn nhất của Trichoderma spp. được kể đến là: 👉🏻 Không gây hại cho người và […]

☘️Những sinh vật nhỏ bé này đem đến hiệu quả vô cùng to lớn đối với nền NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ☘️ 🌱 Cải tạo đất trồng trọt, giúp đất tơi xốp, tạo mùn, duy trì hệ vi sinh tự nhiên… 🌱 Giúp cây hấp thụ dinh dưỡng tối ưu, sử dụng hiệu quả lượng phân […]