Thứ tư, 28-02-2024

Công ty TNHH Nông Lâm Nghiệp Ứng dụng Công Nghệ Cao Bình Xuyên áp dụng công nghệ AI vào việc trồng nhân sâm Hàn Quốc

 Chiều 21/6, ngài Chung Hwangkeun – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, thực phẩm và Phát triển nông thôn Hàn Quốc đã đến thăm mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của Công ty TNHH Nông Lâm Nghiệp ứng dụng Công Nghệ cao Bình Xuyên do Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia chuyển giao […]

Nắm bắt xu hướng nông nghiệp toàn cầu, theo chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa nền nông nghiệp 4.0, Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia đã triển khai hợp tác với một số đơn vị quốc tế về các lĩnh vực […]

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao tại quyết định số 1938/QĐ-BVTV-VP ngày 21/8/2017 của Cục trưởng cục BVTV về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia. Quyết định số 5361/QĐ-BNN-TC ngày 28/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và […]

Nhằm đưa và ứng dụng công nghệ 4.0 vào thực tiễn sản xuất Nông nghiệp theo chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa nền nông nghiệp, tạo đột phá, phát triển nhanh, bền vững nông nghiệp, nông thôn. Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón […]

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao tại quyết định số 1938/QĐ-BVTV-VP ngày 21/8/2017 của Cục trưởng cục BVTV về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia.    Để đáp ứng yêu cầu công việc, nâng cao năng […]

Ngày 22/02/2019, Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia, Công ty TNHH Hoa Tín đã tổ chức lớp đào tạo, huấn luyện bay, vận hành và sử dụng “Thiết bị bay không người lái phun thuốc Bảo vệ thực vật và phân bón” tại trụ sở Công ty TNHH Hoa Tín – Cụm CN […]

Nắm bắt nhu cầu thị trường của cây nhân sâm Hàn Quốc được ứng dụng rộng rãi trong thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm. Với định hướng đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, chất lượng và tiến tới xây dựng nền nông nghiệp sạch phát triển bền vững theo chuỗi giá trị […]

Làm việc với Công ty RTN của Hàn Quốc Ngày 04/05/2017, Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia đã có buổi họp với Công ty TNHH RTN Bio của Hàn Quốc tại Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Công ty TNHH RNT Bio muốn hợp tác với Trung tâm Khảo kiểm […]