Thứ tư, 28-02-2024

Bà Nguyễn Thị Kim Dung Giám đốc Trung tâm Khảo kiểm nghiệm Phân bón Quốc gia trực tiếp tổ chức thực hiện Mô hình Khảo nghiệm Phân bón hữu cơ của  Mỹ theo chuỗi giá trị tuần hoàn hữu cơ tại các huyện, thành phố tại tỉnh Thái Nguyên.

     Nhằm góp phần thúc đẩy nông nghiệp tuần hoàn, ít phát thải, Trung tâm KKN phân bón Quốc gia đã triển khai đề tài NCKH cấp cơ sở với tên gọi “Nghiên cứu đề xuất quy trình sản xuất một số chế phẩm dinh dưỡng và vi sinh phục vụ thủy sản và […]

Xây dựng mô hình sản xuất trồng trọt hữu cơ       Nông nghiêp hữu cơ hay còn gọi canh tác hữu cơ là một hệ thống nông nghiệp luân canh có nguồn gốc từ thế kỷ 20 ra đời trong sự thay đổi nhanh chóng các hệ thống canh tác trên thế giới. Nông nghiệp hữu cơ liên tục […]