Xây dựng mô hình sản xuất trồng trọt hữu cơ

19/03/2021
Xây dựng mô hình sản xuất trồng trọt hữu cơ
 
    Nông nghiêp hữu cơ hay còn gọi canh tác hữu cơ là một hệ thống nông nghiệp luân canh có nguồn gốc từ thế kỷ 20 ra đời trong sự thay đổi nhanh chóng các hệ thống canh tác trên thế giới. Nông nghiệp hữu cơ liên tục được phát triển bởi tổ chức Nông nghiệp hữu cơ khác nhau cho đến ngày hôm nay. 
    Canh tác này chủ yếu dựa vào phân bón có nguồn gốc hữu cơ như phân từ gia súc gia cầm, phân xanh, phân trộn, bột xương, … tăng độ phì cho đất bằng nhóm cây trồng có tac dụng cải tạo đất. Nhấn mạnh vào các kỹ thuật luân canh giống cây trồng, kiểm soát dịch hại sinh học, sử dụng xen canh cây trồng khắc chế dịch hại hoặc khuyến khích sự tồn tại động vật là thiên địch của sâu bệnh dịch hại.
    Hiện nay, mô hình nông nghiệp hữu cơ đang được quan tâm và triển khai ở rất nhiều địa phương trên cả nước như: vùng nông nghiệp sạch, hữu cơ ở Sóc Sơn, dự án phát triển rau an toàn của Vietgap, hệ thống trồng lúa hữu cơ tại Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp…
    Với lợi ích to lớn về môi trường, hệ sinh thái và đặc biệt là cung cấp được nguồn thực phẩm sạch, giàu chất dinh dưỡng, mô hình nông nghiệp hữu cơ đang là bước tiến và sự quan tâm lớn của nước ta trong những năm gần đây. 
Dưới đây là mẫu phiếu đề xuất xây dựng mô hình trồng trọt hữu cơ. Nhấn link để tải về
SONY DSC

Bài viết liên quan

sex phá trinh phim sex phim69 sex viphima phim sphimay javph sex sexhd xvideos