Thứ hai, 25-09-2023

Cán bộ Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành lớp Tập huấn người lấy mẫu phân bón theo TCVN 9486: 2018 tại tỉnh Long An (Các cán bộ Thanh tra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Long An và Cục QLTT tỉnh Long An

28/09/2022

 

Bài viết liên quan