Thứ tư, 28-02-2024

Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao vi sinh trên lĩnh vực Phân bón, Thủy sản, Chăn nuôi, Môi trường, Cải tạo đất…

30/06/2022

🍓Hiện nay, một số loài #Trichoderma spp. có hoạt tính mạnh đã được nghiên cứu và ứng dụng phổ biến trong nông nghiệp như: T.harzianum, T.aureoviride, T.atroviride, T.koningii, T.longibrachiatum, T.viride, T.pseudokoningii, T.longipilis, T.minutisporu, T.hamatum, T.seesei…..

🍓Một số ưu điểm lớn nhất của Trichoderma spp. được kể đến là:

👉🏻 Không gây hại cho người và vật nuôi, cây trồng –

👉🏻Phân giải nhiều dạng cellulose có trong phụ phẩm nông nghiệp, đất.

👉🏻Có phổ đối kháng rộng trên các loài nấm, vi sinh vật gây bệnh trên cây trồng

👉🏻Tồn tại lâu dài trong đất nhờ khả năng tự sản sinh ra bào tử

👉🏻Hỗ trợ quá trình hấp thu chất dinh dưỡng và kích thích tăng trưởng cho cây trồng

#Trung_tâm_khảo_kiểm_nghiệm_phân_bón_Quốc_gia

#Ngân_hàng_chủng_hàng_trăm_loại

#Phân_lập_bảo_quản_chủng_gốc

#Dịnh_danh_vi_sinh_vật_công_nghệ_cao_trong_3phút

#Chuyển_giao_công_nghệ… SĐT Tiến sĩ _ Trần Văn Thanh 0909111840

Phòng Kiểm nghiệm _ Đỗ Thị Thọ 0979682055

Bài viết liên quan