Thứ tư, 28-02-2024

Chi Cục trồng trọt và Bảo về thực vật thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Quy định pháp luật về quản lý phân bón và Phương pháp lấy mẫu phân bón tại thành phố Hồ Chí Minh

27/11/2023

Chi Cục trồng trọt và Bảo về thực vật thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo Quy định pháp luật về quản lý phân bón và Phương pháp lấy mẫu phân bón tại thành phố Hồ Chí Minh

( tham dự Hội thảo có bà Nguyễn Thị Kim Dung – Giám đốc Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia)

 

(ông Trương Quang Anh – Phó Giám đốc Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia phát biểu tại Hội nghị)

Bài viết liên quan