Thứ tư, 28-02-2024

Giám đốc sở Khoa học và công nghệ Vĩnh Phúc đến thăm và làm việc tại điểm khảo nghiệm Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia tại Vĩnh Phúc

06/01/2022

Ông Lương Minh Long – Giám đốc sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc (đứng ở giữa)

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan