Trang chủ >>Tin tức & sự kiện

Tháng 9/2018, Nghị định 108 về quản lý phân bón tròn một năm hiệu lực. Đây là Nghị định quan trọng mang tính bước ngoặt có tốc độ xây dựng nhanh nhất trong các Nghị định...

Việt Nam đang mất cân đối nghiêm trọng về sử dụng phân bón, nông dân đang lạm dụng phân bón vô cơ trong sản xuất.

Ngày 26/9/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1254/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách...

Phân bón hữu cơ VIKO-1P là sản phẩm phân bón nhập khẩu từ Hàn Quốc, được làm từ thực phẩm thừa và các chất phụ liệu tự nhiên (mùn cưa, bột trấu,...) được xử lý với công nghệ hiện...

Với mục tiêu thay đổi tập quán bón phân của nông dân, đảm bảo tính an toàn của nông sản, đem lại lòng tin của người tiêu dùng Công ty TNHH VIKOENRGY VINA phối hợp với Trung tâm...

Bên cạnh phân bón vi sinh VIKO -1L dạng lỏng, công ty VIKO ENERGY VINA  cũng có sản xuất phân bón vi sinh VIKO-1P dạng rắn, phục vụ nhiều nhu cầu bón phân khác nhau của...

Phân bón sinh học VIKO-1L là một trong những loại phân bón vi sinh tốt nhất hiện nay, để người dân có thể sử dụng phân bón hiệu quả nhất, trung tâm khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc...

Ngày 12/01/2018 Cục bảo vệ thực vật - trung tâm khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia dã ban hành thông báo số 07/PBQG-HCTH về việc thay đổi trụ sở làm việc của Trung tâm

Ngày 02/10/2017 Cục bảo vệ thực vật ban hành Quyết định về việc thực hiện hoạt động kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu  bên cạnh đó là văn bản thông báo với Tổng...

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10