Trang chủ >>Khảo nghiệm phân bón
Khảo nghiệm phân bón ViKO
10/11/2017Đỗ Văn Lâm

             Với mục tiêu nhằm cải tạo đất, thay đổi tập quán bón phân của nông dân; tăng năng suất cây trồng; nâng cao chất lượng sản phẩm, nông sản. Công ty TNHH VIKO ENERGY  VINA hợp tác  với Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia khảo nghiệm và xây dựng quy trình sử dụng phân bón hữu cơ  ViKO 1-P và phân bón sinh học ViKO 1-L cho cây lúa tại tỉnh Đồng Nai  kết quả cụ thể như sau:

1.Thông tin về phân bón

1.1. Thành phần phân bón hữu cơ VIKO-1P

                                                                                   (do nhà sản xuất công bố)

Chỉ tiêu dinh dưỡng

Đơn vị tính

Hàm lượng các chất dinh dưỡng đăng ký trên bao bì, nhãn...

Hữu cơ (HC)

%

30.0

Nts(đạm tổng số)

%

2.0

P2O5(lân hữu hiệu)

%

2.0

K2O(kali hữu hiệu)

%

0.3

Độ ẩm

%

40.0

   Phân bón hữu cơ ViKO 1- Psản phẩm phân bón có nguồn gốc từ thực phẩm thừa và các chất phụ liệu tự nhiên (mùn cưa, bột trấu,...) được xử lývới công nghệ hiện đại của công ty VIKO ENERGY VINA (Hàn Quốc).

 Công dụng của phân bón:

- Cung cấp dinh dưỡng cơ bản và nâng cao năng suất

- Phụ hồi sinh trưởng cây trồng  nhanh sau khi thu hoạch

- Tăng chất lượng sản phẩm

1.2.Thành phần phân bón sinh học VIKO-1L

                                                                    (do nhà sản xuất công bố)

Chỉ tiêu dinh dưỡng

Đơn vị tính

Hàm lượng các chất dinh dưỡng đăng ký trên bao bì, nhãn...)

N(đạm tổng số)

%

6.1

P2O5(lân hữu hiệu)

%

4.1

K2O(kali hữu hiệu)

%

7.0

Amino acid

%

5.8

pH

 

7.2

             Phân bón sinh học VIKO 1-L là sản phẩm dưới dạng dung dịch nguyên chất cha 20 loại axitamin đậm đặc, tinh khiết được triết xuất từ máu gia súc trộn cùng các loại khoáng chất tự nhiên, dễ hấp thụ nhất với cây trồng.

  Công dụng của phân bón:

+ Tăng cường phát triển, thúc đẩy ra hoa;

     + Tăng sức đề kháng và sức sống;

+ Tăng chất lượng sản phẩm;

+ Tăng khả năng ra bông, đậu quả.

2.Hướng dẫn sử dụng phân bón

2.1. Phân bón hữu cơ VIKO-1P: 4500kg/ha     

              (Cách bón: Bón lót toàn bộ phân VIKO-1P trước gieo cấy)

            Trong 4500 kg Phân hữu cơ VIKO-1P có: Đạm URea = 195 kg (90 N)

                                                                                    Lân       = 545 kg (90 P2O5)

                                                                                    Kali       = 22,5 kg(13,5 K2O)

         + Phân KCl bón bổ xung 50 kg/ha:

              Lần 1 bón 20 kg/ha giai đoạn đẻ nhánh   

              Lần 2 bón 30 kg giai đoạn đứng cái

       2.2. Phân bón sinh học VIKO-1L: 3,3 lít/ha(dùng phun) 

STT

Giai đoạn sử dụng

Tỷ lệ pha loãng

Cách sử dụng cho 20 l nước/360 m2

Liều lượng

Công dụng

1

Khi cây lúa 4,5-5 lá(sạ)

hoặc lúa bén rễ, hồi xanh

600

10,8 ml

0,3l/ha

Cây con phát triển khỏe mạnh

2

sau phun lần 1: 10-12 ngày

600

36 ml

1,0 l/ha

Kích thích đẻ nhánh

3

phun lúa trước trổ30-32 ngày

600

36 ml

1,0l/ha

Nuôi đòng

4

phun khi lúa trổ bông

600

36 ml

1,0l/ha

Nuôi hạt


                                                        Đỗ Văn Lâm - Trung tâm khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia

Các tin liên quan