Thứ hai, 22-04-2024

Quyết định 828/QĐ-BVTV-KH về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước nhà nước về chất lượng phân…

18/03/2021
Ngày 30/3/2018 Cục Bảo Vệ Thực Vật – Bộ NN&PTNT có quyết định về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu. Nội dung cụ thể như sau: 
 
Điều 1: Ủy quyền cho Trung Tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia, có trụ sở tại số 65 Sa Đôi, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu.
 
Điều 2: Trung Tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia phải thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu theo các quy định của nhà nước về kiểm tra chất lượng phân bón (đã nêu rõ trong quyết định)
 
Điều 3: Thời hạn ủy quyền từ ngày 2/4/2018 đến hết ngày 01/04/2019
 
Điều 4: Giám đốc Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia, trưởng phòng kế hoạch và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
 
Trân trọng thông báo!
 

Bài viết liên quan