Chủ nhật, 21-04-2024

Người tiêu dùng phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình khi mua phải phân bón giả

18/03/2021

Căn cứ khoản 6, 7 Điều 8 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, khi mua phải phân bón giả, kém chất lượng thì người mua có quyền: Yêu cầu bồi thường thiệt hại; khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo quy định tại Điều 25 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì:  Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích của nhiều người tiêu dùng, lợi ích công cộng thì người tiêu dùng, tổ chức xã hội có quyền yêu cầu trực tiếp hoặc bằng văn bản đến cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện nơi thực hiện giao dịch giải quyết. Tuy nhiên người tiêu dùng, tổ chức xã hội có nghĩa vụ cung cấp thông tin, bằng chứng có liên quan đến hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Nguồn: danviet.vn

Bài viết liên quan