Thứ sáu, 02-06-2023

Hợp tác giữa Trung tâm khảo kiểm nghiệm phân bón quốc gia với AgriSearch Technologies Global (ATG)-…

19/03/2021

Hợp tác 3 bên giữa Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia, AgriSearch Technologies Global (ATG)- USA vàViện dinh dưỡng Quốc gia – Bộ Y Tế về việc nâng cao năng lực Phòng kiểm nghiệm, xây dựng chuỗi kiểm soát chất lượng nông sản sạch từ khâu sản xuất tới người tiêu dùng.

Bài viết liên quan

sex phá trinh phim sex phim69 sex viphima phim sphimay javph sex sexhd xvideos