Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2022

28/07/2022

Sáng ngày 18/7/2022, tại Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia đã diễn ra Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2022. Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Huỳnh Tấn Đạt đã tới dự và đồng chủ trì Hội nghị.   

Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Huỳnh Tấn Đạt phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

          Đánh giá kết quả công tác quản lý của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia trong 6 tháng qua, báo cáo Hội nghị đã chỉ ra: mặc dù trong điều kiện diễn biến thời tiết phức tạp, có xu thế cực đoan, không theo quy luật tại nhiều vùng miền trong cả nước, giá cả phân bón diễn biến phức tạp, nhưng Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia đã được chỉ đạo nhịp nhàng, kịp thời trong công tác Khảo nghiệm phân bón, Kiểm nghiệm phân bón, Chứng nhận chất lượng, kiểm tra nhà nước.

Giám đốc Nguyễn Thị Kim Dung phát biểu tại Hội nghị

Phó Giám đốc Trần Văn Thanh phát biểu tại Hội nghị

Phó Giám đốc Trương Quang Anh phát biểu tại Hội nghị

            Ngoài ra, trước tình hình giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao, Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia đã thực hiện các giải pháp đề xuất của Bộ Nông nghiệp & PTNT theo các chỉ thị số 117/2020/CT-BNN BVTV về tăng cường phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ và Chỉ thị số 653/CT-BNN-BVTV ngày 25/01/2022 về tăng cường sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả; Chương trình phát triển nghiên cứu thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trong và ngoài nước nghiên cứu phát triển vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thủy sản…

          Bên cạnh báo cáo tóm tắt được trình bày tại Hội nghị, các đại biểu đã thắng thắn đóng góp ý kiến, cùng nhau chia sẻ các công việc chung và thảo luận sôi nổi để rút ra các bài học kinh nghiệm, cũng như đề xuất các phương hướng giải quyết.

          Kết luận tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Huỳnh Tấn Đạt đánh giá cao cách thức tổ chức Hội nghị của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia, là một đơn vị nề nếp, các cán bộ Trung tâm luôn có ý thức trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phó Cục trưởng động viên, khuyến khích Ban lãnh đạo và cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm tiếp tục phát huy chỉ đạo hệ thống, thiết kế chương trình tổng thể quốc gia để huy động nguồn lực, tạo ra cơ chế minh bạch trong quản lý; tiếp tục mở cửa thị trường theo hướng trọng tâm trọng điểm và nâng cao kỹ năng, nghệ thuật đàm phán kết hợp với truyền thông sau khi có kết quả. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quản lý trong công tác Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Chứng nhận, Hợp quy, Kiểm tra nhà  nước về phân bón. Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật cho rằng giá cả phân bón, vật tư tăng cao vừa là cơ hội, vừa là thách thức cho các doanh nghiệp phát triển.

          Trung tâm cam kết đồng hành phát triển cùng Doanh nghiệp trong nông nghiệp và phát triển nông thôn.

                                                    Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia!

 

 

Bài viết liên quan