Hệ thống quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia

19/03/2021
  1. Khái niệm phương pháp phổ hấp thu nguyên tử

Phương pháp phổ hấp thu nguyên tử (Atomic Absorbtion Spectrometric – AAS) là phương pháp dựa trên nguyên lý hấp thu của hơi nguyên tử. Người ta cho chiếu vào đám hơi nguyên tử một năng lượng bức xạ đặc trưng của riêng nguyên tử đó. Sau đó đo cường độ còn lại của bức xạ đặc trưng này sau khi đã bị đám hơi nguyên tử hấp thụ, sẽ tính ra được nồng độ nguyên tố có trong mẫu đem phân tích.

  1. Nguyên lý hoạt động

Khi đèn làm việc, catot được nung đỏ, giữa catot và anot xảy ra sự phóng điện liên tục. Do sự phóng điện đó mà một số phân tử khí bị ion hóa. Các ion vừa được sinh ra sẽ tấn công vào catot làm bề mặt catot nóng đỏ và một số nguyên tử kim loại trên bề mặt catot bị hóa hơi và nó trở thành những nguyên tử kim loại tự do. Khi đó dưới tác dụng của nhiệt độ trong đèn HCl đang được đốt nóng đỏ, các nguyên tử kim loại này bị kích thích và phát ra phổ phát xạ của nó. Đó chính là phổ vạch của chính kim loại làm catot rỗng. Nhưng vì trong điều kiện làm việc đặc biệt của môi trường khí trơ có áp suất thấp, nên phổ phát xạ đó chỉ bao gồm các vạch nhạy của kim loại đó.

  1. Hệ thống quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) tại NCFT

Phòng Kiểm nghiệm phân bón – Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia được trang bị hệ thống máy AAS của hãng Analytik Jena – Germany với 2 phương pháp nguyên tử hóa: ngọn lửa và không ngọn lửa (Lò Graphic) kết hợp hệ thống hóa hơi lạnh.

  1. Ứng dụng của quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS:

Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử là một kỹ thuật phân tích hóa lý đã và đang được phát triển và phát triển rộng rãi trong nhiều ngành khoa học kỹ thuật , trong sản xuất nông nghiệp , công nghiệp , y dược , địa chất , hóa học . Nhất là ở các nước nước phát triển , phương pháp phân tích theo phổ hấp thụ nguyên tử đã là một phương pháp tiêu chuẩn để phân tích lượng vết kim loại trong nhiều đối tượng mẫu khác nhau như : đất , nước , không khí , thực phẩm… Ở nước ta kỹ thuật phân tích bằng phổ hấp phụ nguyên tử AAS cũng đã được chú ý và phát triển trong những năm gần đây đặc biệt là trong các trường đại học viện nghiên cứu hầu như được trang bị khá tốt những thiết bị này để phục vụ cho nghiên cứu giảng dạy và dịch vụ phân tích . Hiện nay trong thực phẩm , phương pháp này là một trong những công cụ đắc lực để xác định hàm lượng các kim loại và những nguyên tố độc hại có trong thực phẩm.

Bài viết liên quan