CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHẢO KIỂM NGHIỆM PHÂN BÓN QUỐC GIA

01/07/2022

     Tại lễ công bố, Phó Cục Trưởng Cục Bảo vệ thực vật Huỳnh Tấn Đạt đã trao Quyết định của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật bổ nhiệm Ông Trương Quang Anh Trưởng phòng Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia từ ngày 01/7/2022, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phó Cục trưởng Huỳnh Tấn Đạt trao Quyết định Phó Giám đốc Trung tâm cho Ông Trương Quang Anh

Phó Cục trưởng Huỳnh Tấn Đạt và Giám đốc Trung tâm Nguyễn Thị Kim Dung tặng hoa chúc mừng ông Trương Quang Anh

    Phát biểu tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Huỳnh Tấn Đạt nhấn mạnh: Việc Ông Trương Quang Anh được bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm thể hiện sự ghi nhận, tin tưởng của Ban thường vụ Đảng ủy Cục, Lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật, tập thể lãnh đạo Trung tâm Quốc gia đối với những cống hiến của ông Trương Quang Anh trong quá trình công tác. Phó Cục trưởng Huỳnh Tấn Đạt tin tưởng, trên cương vị công tác mới, Ông Trương Quang Anh phát huy tinh thần đoàn kết, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tiếp tục tham mưu hiệu quả cho Giám đốc Trung tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Cục Bảo vệ thực vật giao.

    Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Trương Quang Anh trân trọng cảm ơn Đảng ủy Cục, Lãnh đạo Cục và Chi ủy, tập thể lãnh đạo Trung tâm Quốc gia đã tin tưởng giao trọng trách, đồng thời khẳng định đây là niềm tự hào trách nhiệm nặng nề. Trên cương vị mới, Phó Giám đốc Trương Quang Anh xin hứa sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống để xây dựng Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia phát triển vững mạnh, là cánh tay nối dài giúp Cục Bảo vệ thực vật trong các công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực phân bón, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ có hiệu quả theo chuỗi giá trị nông nghiệp Việt Nam./.

Tác giả: Ngô Văn Phú – NCFT

Bài viết liên quan