Tồn tại lợi ích nhóm trong thị trường phân bón hiện nay

18/03/2021

Tồn tại lợi ích nhóm trong thị trường phân bón hiện nay

Đang tồn tại lợi ích nhóm khiến sản xuất phân tán, thị trường bị bao vây hoành hành bởi nạn phân bón giả, phân bón kém chất lượng. Đó là ý kiến đc Hiệp hội phân bón Việt Nam đưa ra vào buổi hội nghị ngày 26/9/2016.

Hiện cả nước có hơn 7.000 loại phân bón được sản xuất bởi hơn 1.000 cơ sở khác nhau. Việc sản xuất chủ yếu theo hình thức tự phát, thiếu sự quản lý dễ dẫn đến phát sinh phân bón giả, kém chất lượng.

Ngoài ra, sự phân cấp chưa rõ ràng giữa các cơ quan quản lý, chồng chéo giữa các Bộ chủ quản khiến doanh nghiệp chân chính mắc kẹt bởi các giấy phép con, nhưng vẫn tồn tại lỗ hổng cho kẻ gian trục lợi.

Bởi vậy, việc cấp bách nhất cần thực hiện là lập lại trật tự thị trường phân bón; kiến nghị giao quyền quản lý cho một trong hai đơn vị là Bộ Công Thương hoặc Bộ Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn, đồng thời, nâng quy định pháp luật lên thành Pháp lệnh, luật để siết chặt quản lý thị trường phân bón.

Xin mời xem video tại:

https://www.youtube.com/watch?v=FrKZlHWAXP0

Bài viết liên quan