Thứ bảy, 25-03-2023

Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón

18/03/2021

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổ chức khảo nghiệm phân bón phải có tối thiểu 06 người khảo nghiệm

Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón.

Theo đó, tổ chức khảo nghiệm phân bón phải có số lượng nhân lực thực hiện khảo nghiệm, cụ thể: Ngoài người trực tiếp phụ trách khảo nghiệm phải có 05 nhân lực chính thức thực hiện khảo nghiệm (Bao gồm viên chức ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên).

Tổ chức khảo nghiệm phân bón bị thu hồi Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón trong trường hợp: Giả mạo, cấp khống số liệu báo cáo kết quả khảo nghiệm phân bón; Tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung quyết định đã được cấp; Không có hành động khắc phục khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc tổ chức không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định thu hồi Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử trong vòng 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận thông tin vi phạm. Tổ chức bị thu hồi Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón được xem xét tiếp nhận lại hồ sơ đề nghị cấp quyết định công nhận sau 24 tháng, từ ngày có quyết định thu hồi.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

 

Bài viết liên quan

sex phá trinh phim sex phim69 sex viphima phim sphimay javph sex sexhd xvideos