Kiểm tra toàn bộ các doanh nghiệp sản xuất phân bón vô cơ

18/03/2021

Kiểm tra toàn bộ các doanh nghiệp sản xuất phân bón vô cơ

Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt kế hoạch triển khai đợt cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, gia công phân bón vô cơ năm 2017 của Bộ công thương vừa có hiệu lực. Theo đó các cơ quan gồm Cục quản lí thị trường chủ trì, Cục hóa chất, Thanh tra bộ, Vụ khoa học công nghệ, Vụ pháp chế phối hợp thực hiện sẽ tiến hành kiểm tra các cơ sở phân bón làm 3 đợt.

Cụ thể, đợt đầu tiên từ 15/3 đến 15/4 sẽ tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất, gia công phân bón vô cơ trên địa bàn; phát hiện kiểm tra doanh nghiệp không hoặc chưa được cấp giấy phép sản xuất phân bón vẫn hoạt động sản xuất.

Đợt kiểm tra thứ hai từ ngày 1/5 đến tháng 7 sẽ tiếp tục kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất, gia công phân bón vô cơ trên địa bàn.

Đợt kiểm tra thứ ba bắt đầu từ cuối tháng 8 đến tháng 9 năm 2017 sẽ kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất, gia công phân bón cô vơ còn lại trên địa bàn.

Việc kiểm tra nhằm đảm bảo sự tuân thủ quy định pháp luật của các cơ sở sản xuất

Đoàn kiểm tra của Bộ công thương do Cục Quản lý thị trường chủ trì kiểm tra trực tiếp một số tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công phân bón vô cơ tại một số địa bàn trọng điểm nơi thường có tình trạng phân bón giả, không đảm bảo chất lượng.

Mục đích của đợt kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý các tổ chức, doanh nghiệp vi phạm các quy định về sản xuất phân bón vô cơ, đảm bảo sự tuân thủ pháp luật trong việc duy trì và thực hiện các điều kiện sản xuất phân bón theo quy định của pháp luật.

Ngăn chặn các doanh nghiệp sản xuất không có giấy phép nhằm trốn tránh pháp luật; Đánh giá tình hình thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất phân bón vô cơ, phát hiện những bất cập trong công tác quản lý phân bón nói chung, phân vô cơ nói riêng để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền các biện pháp khắc phục, hoàn thiện các quy định hiện hành về quản lý phân bón.

Ngoài ra, việc kiểm tra còn giúp phát hiện, chấn chỉnh các yếu kém, sai sót và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất và gia công phân bón vô cơ.

Bài viết liên quan