Thứ tư, 06-12-2023

Quy trình bón phân cho cây cà phê giai đoạn kinh doanh

18/03/2021

Phân bón và thời điểm bón

1, Lượng phân

Tỷ lệ N-P-K = 3,2 – 1,2 – 3,5

Dựa vào năng suất cà phê nhân của vụ trước và tình hình sinh trưởng của cây mà quyết định lượng phân bón cho cả năm: Năng suất < 3,5t/ha thì lượng phân nguyên chất cần bón trong năm là: N= 320kg; P =120kg ; K =350kg

Nếu Năng suất tăng thên 1 tấn nhân/ ha thì lượng phân nguyên chất tăng thêm :N= 70kg ; P =25kg ; K =75kg

2, Thời điểm bón và tỷ lệ N-P-K bón trong từng thời kỳ

  • Lần 1 (tháng 1-2 – giai đoạn tưới) ≈ 15% 0% 0%
  • Lần 2 ( Tháng 5 – đầu mùa mưa) ≈ 30% 100% 18%
  • Lần3 (tháng 7 – giữa mùa mưa) ≈ 40% 0% 35%
  • Lần 4(tháng 9 – 10 – cuối mùa mưa) ≈ 15% 0% 47%

Ví dụ: 1ha cà phê vụ 2010 cho năng suất 4,5t nhân thì lượng phân chất nguyên cần bón là : N= (320 +70)kg; P = (120 +25)kg ;  K= (350 + 75)kg,

Nếu bón phân đơn gồm Sa ≈ 22%, Ure = 46%, Kaliclorua(Kcl) = 60%, Lân Supper =14% thì lượng phân thương phẩm cần bón cho 1ha/năm là: Sa =250kg, Ure ≈ 800kg; Lân ≈ 1.050kg; Kali ≈ 800kg và được chia làm những lần bón như sau:

Đạm(kg) Lân(kg) Kali(kg)

  • Lần 1 (tháng 1-2 – giai đoạn tưới) ≈ 250 /0 / 0
  • Lần 2 ( Tháng 5 – đầu mùa mưa) ≈ 280 / 1.050 / 150
  • Lần3 (tháng 7 – giữa mùa mưa) ≈ 380 / 0 / 280
  • Lần 4(tháng 9 – 10 – cuối mùa mưa) ≈140 / 0 / 370

Công thức tính lượng phân thương phẩm cần bón:

Lượng phân thương phẩm cần bón = lượng phân nguyên chất cần bón x 100 : hàm lượng (%) của phân.

Ví dụ: lượng lân nguyên chất cần bón 145kg, hàm lượng lân là 14%, ta tính lượng lân thương phẩm cần bón =145 x 100 : 14 = 1035,7kg lân ta có thể làm tròn là 1050kg.

• Lưu ý:

  • Trong quá trình bón bà con dựa vào tình hình sinh trưởng thực tế của cây cà phê để điều chỉnh cho phù hợp, cây xấu, yếu bón ít phân và bón làm nhiều lần…
  • Nếu đất có độ PH thấp (chua) hạn chế bón phân supper lân và phân sunfate (So4).

Bài viết liên quan