Phân bón Viko 1P dạng rắn
Phân bón Viko 1P dạng rắn

    Phân bón Viko 1P là loại phân bón hữu cơ dạng rắn, giống những loại phân bón vô cơ truyền thống. 

    Phân bón Viko 1P có tác dụng giúp cải tạo đất bạc màu, cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cây trồng phát triển tốt.

    Thúc đẩy hoạt động của các vi sinh vật trong đất, giúp tăng trưởng  và nâng cao năng suất của các loại cây trồng

Thành phần:

Hữu cơ: 30% ; N : 2% ; P2O5 : 2% ; K2O : 0.3%
Độ ẩm: 40% ; pH : 7.6