Trang chủ >>Tin tức & sự kiện>>Kỹ thuật bón phân>>Kỹ thuật bón phân cây thực phẩm

Dong riềng là cây dễ trồng nhưng thời gian sinh trưởng phát triển dài từ 10 - 12 tháng nên lượng phân cung cấp cho cây đòi hỏi khá nhiều, cần bón rải và hợp lý theo từng đợt sẽ...

Cà chua trồng được trên nhiều loại đất song thích hợp nhất vẫn là trên đất pha cát, nhiều chất mùn hay đất phù sa, đất bồi giữ ẩm và thoát nước tốt. Cà chua trồng tốt trên đất lúa...

Người dân tận dụng khoảng trống trên sân thượng, khu đất trống quanh nhà,… để trồng rau sạch khi thực phẩm bẩn tràn lan như hiện nay.

Bón phân cho rau gồm bón lót và bón thúc

Các loại rau muốn phát triển tốt thì cách làm đất trồng rau là rất quan trọng vì đất trồng rau là yếu tố quyết định sự sinh trưởng và phát triển của cây. Đất tốt rau sẽ phát triển...

Rau được trồng trên đất hay giá thể sạch không có mầm bệnh, nguồn nước tưới sạch và không sử dụng phân vô cơ, mà chỉ dùng phân hữu cơ cao cấp như phân trùn quế, phân hữu cơ ủ vi...

Điều kiện quyết định cho việc trồng nho là khí hậu khô, độ ẩm không khí thấp, lượng mưa ít, nếu mưa nhiều, kéo dài dễ làm bệnh phát triển mạnh.Chính vì thế nên trồng nho vào các...