Trang chủ >>Đào tạo chuyển giao kĩ thuật>>Chuyển giao kĩ thuật

Nhằm góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành Nông nghiệp phát triển bền vững gắn với xây dựng Nông thôn mới, với mong muốn đồng hành cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong chuỗi...

Nông nghiêp hữu cơ hay còn gọi canh tác hữu cơ là một hệ thống nông nghiệp luân canh có nguồn gốc từ thế kỷ 20 ra đời trong sự thay đổi nhanh chóng các hệ...