Trang chủ >>Đào tạo chuyển giao kĩ thuật>>Chương trình đào tạo

Công tác đào tạo người lấy mẫu phân bón là một trong những nhiệm vụ của Trung tâm khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc Gia trực thuộc Cục Trồng trọt  nhằm giúp học viên sau...