Trang chủ >>Đào tạo chuyển giao kĩ thuật

Nhằm góp phần thúc đẩy tái cơ cấu ngành Nông nghiệp phát triển bền vững gắn với xây dựng Nông thôn mới, với mong muốn đồng hành cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong chuỗi...

Nông nghiêp hữu cơ hay còn gọi canh tác hữu cơ là một hệ thống nông nghiệp luân canh có nguồn gốc từ thế kỷ 20 ra đời trong sự thay đổi nhanh chóng các hệ...

Nhằm phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra nhà nước về phân bón trên địa bàn các tỉnh trong cả nước. Từ ngày 21/03/2017 đến 24/03/2017 Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc...

Công tác đào tạo người lấy mẫu phân bón là một trong những nhiệm vụ của Trung tâm khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc Gia trực thuộc Cục Trồng trọt  nhằm giúp học viên sau...