Trang chủ >>Khảo nghiệm phân bón

Với mục tiêu nhằm cải tạo đất, thay đổi tập quán bón phân của nông dân; tăng năng suất cây trồng; nâng cao chất lượng sản phẩm, nông sản. Công ty TNHH VIKO ENERGY  VINA...

Theo cục trồng trọt thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, hiện nay cả nước có 6 cơ sở có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực kiểm nghiệm, khảo nghiệm, chứng nhận chất lượng...

Để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của công tác khảo nghiệm, phòng Khảo nghiệm phân bón của Trung tâm đã đưa ra quy trình khảo nghiệm chặt chẽ và đầy đủ các bước theo Quy phạm...

Đê thuận lợi cho công tác Khảo nghiệm phân bón và thực hiện theo đúng Nghị định 202/2013/NĐ-CP, Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều của Nghị định 202/2013/NĐ-CP...