Trang chủ >>Giới thiệu

Thay mặt Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia, Giám đốc Nguyễn Thị Kim Dung gửi thư chúc tết đến các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp và các cán bộ công chức, viên chức và...

Tổ chức khảo nghiệm phân bón phải có tối thiểu 06 người khảo nghiệm Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón. Theo đó, tổ chức...

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của chính phủ quy định...

Ngày18/10/2019 tại Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia đã trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019)

QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia CỤC TRƯỞNG CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT     Căn cứ Quyết...

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia

Ngày 30/3/2018 Cục Bảo Vệ Thực Vật - Bộ NN&PTNT có quyết định về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu. Nội dung cụ thể như sau: 

Ngày 23/10 cục bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT đã ra quyết định về việc công nhận tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm phân bón

1
2