Trang chủ >>Giới thiệu

Ngày 23/10 cục bảo vệ thực vật - Bộ NN&PTNT đã ra quyết định về việc công nhận tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm phân bón

Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón quốc gia thông báo thay đổi mẫu dấu mới.

Ngành nông nghiệp ĐBSCL đang chuyển đổi về định hướng phát triển ngành hàng lúa gạo nhằm nâng cao giá trị, tăng sản lượng và kèm theo điều kiện tăng chất lượng

Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia được thành lập theo Quyết định số 3854/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/8/2008 và Quyết định số 1050/QĐ-BNN-TCCB ngày 9/5/2015...

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia

Là đơn vị sự nghiệp công duy nhất trực thuộc và hỗ trợ cho công tác quản lý Nhà nước của Cục Trồng trọt về lĩnh vực phân bón hữu cơ và phân bón khác. Trung tâm được...

1.      MỤC ĐÍCH       Quy định phạm vi, trách nhiệm và nội dung các bước tiến hành để xem xét giải quyết phàn nàn, khiếu nại...

1.     MỤC ĐÍCH: Quy định thống nhất trình tự tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân và trả kết quả dịch vụ, phương pháp và trách nhiệm của các cá nhân...

1.  MỤC ĐÍCH Trung tâm Khảo kiểm nghiệm Phân bón Quốc gia xác định bối cảnh của tổ chức gồm các vấn đề bên trong và bên ngoài có liên quan đến mục đích và...