Trang chủ >>Hợp tác quốc tế

Nắm bắt xu hướng nông nghiệp toàn cầu, theo chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa nền nông nghiệp 4.0, Trung tâm Khảo kiểm...

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao tại quyết định số 1938/QĐ-BVTV-VP ngày 21/8/2017 của Cục trưởng cục BVTV về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và...

Nhằm đưa và ứng dụng công nghệ 4.0 vào thực tiễn sản xuất Nông nghiệp theo chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa nền nông...

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao tại quyết định số 1938/QĐ-BVTV-VP ngày 21/8/2017 của Cục trưởng cục BVTV về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và...

Ngày 22/02/2019, Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia, Công ty TNHH Hoa Tín đã tổ chức lớp đào tạo, huấn luyện bay, vận hành và sử dụng “Thiết bị bay không người lái phun...

Nắm bắt nhu cầu thị trường của cây Nhân sâm Hàn Quốc được ứng dụng rộng rãi trong thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm...

Ngày 04/05/2017, Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia đã có buổi họp với Công ty TNHH RTN Bio của Hàn Quốc tại Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Chiều ngày 02/8/2016, tại Hà Nội đã diện ra phiên họp báo cáo Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kế hoạch xây dựng và phát triển chuỗi liên kết sản xuất trồng trọt...

Ngày 24/6/2016, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia (Cục Trồng trọt) và Công ty TNHH ViKo...

Ngày 30/05/2016, bà Gwen Khor Meei Fang – Giám đốc kinh doanh cùng với ông Naoaki Taoka – Giám đốc nhóm nghiên cứu sản phẩm sinh học, thuộc Phòng thí nghiệm phát triển công nghệ...

1
2