Trang chủ >>Hợp tác quốc tế

Ngày 04/05/2017, Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia đã có buổi họp với Công ty TNHH RTN Bio của Hàn Quốc tại Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Chiều ngày 02/8/2016, tại Hà Nội đã diện ra phiên họp báo cáo Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kế hoạch xây dựng và phát triển chuỗi liên kết sản xuất trồng trọt...

Ngày 24/6/2016, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia (Cục Trồng trọt) và Công ty TNHH ViKo...

Ngày 30/05/2016, bà Gwen Khor Meei Fang – Giám đốc kinh doanh cùng với ông Naoaki Taoka – Giám đốc nhóm nghiên cứu sản phẩm sinh học, thuộc Phòng thí nghiệm phát triển công nghệ...

Về việc hợp tác giữa Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia với Công ty TNHH Plant Ajay Biotech - Ấn Độ, Giám đốc Nguyễn Thị Kim Dung khẳng định, trong bối...

Hợp tác với Công ty Amairori Co.,Ltd – Nhật, trong việc đưa các sản phẩm phân bón cải tạo đất chua phèn, nhiễm mặn, làm sạch đất, tăng chất điện giải trong đất giúp cây trồng...

Hợp tác giữa Trung tâm khảo kiểm nghiệm phân bón quốc gia với AgriSearch Technologies Global (ATG)- USA vàViện dinh dưỡng Quốc gia – Bộ Y Tế 

Hợp tác giữa Trung tâm khảo kiểm nghiệm phân bón quốc gia với các đối tác nước ngoài

Ngày 18/12/2015, tại Hà Nội diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia và Công ty TNHH Viko Energy, Hàn Quốc.