Trang chủ >>Tin tức & sự kiện>>Kỹ thuật bón phân
Hướng dẫn sử dụng phân bón sinh học VIKO-1L trên cây thanh long
23/01/2018STV

I. Đặt vấn đề

Nông nghiệp hữu cơ là một mô hình nông nghiệp còn khá mới tại Việt Nam nhưng đã được áp dụng từ lâu ở những nước phát triển. Trong bối cảnh thực phẩm bẩn tràn lan, không kiểm soát như hiện nay thì những thực phẩm gắn nhãn “thực phẩm xanh, sạch, nguyên chất, không hóa chất”,… sẽ nhanh chóng thu hút người tiêu dùng. Do đó việc phát triển nông nghiêp hữu cơ chắc chắn sẽ là bước đi cần thiết và kịp thời cho nông nghiệp nước ta hiện nay.

Với mục tiêu thay đổi tập quán bón phân của nông dân, đảm bảo tính an toàn của nông sản, đem lại lòng tin của người tiêu dùng Công ty TNHH VIKOENRGY VINA phối hợp với Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia triển khai các Mô hình sản xuất nông nghiệp theo định hướng hữu cơ ở nhiều địa phương trong cả nước. Để góp phần vào mục tiêu đó, Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia đã tiến hành khảo nghiệm phân bón sinh học VIKO-1L trên cây thanh long tại tỉnh Đồng Nai.

Phân bón sinh học VIKO-1L là sản phẩm phân bón có nguyên liệu hàng đầu (100% đạm từ bột máu gia súc sấy khô ở nhiệt độ thấp). Phân bón sinh học VIKO-1L là sản phẩm có chất lượng hàng đầu (trong thành phần phân bón có chứa trên 20 loại Acid amin) là sản phẩm tốt nhất trong số các sản phẩm tại Hàn Quốc được công ty TNHH VIKOENERGY VINA sản xuất và nhập khẩu vào Việt Nam.

Đc điểm của phân bón sinh học VIKO-1L: Là sản phẩm dưới dạng dung dịch nguyên chất cha 20 loại acid amin đậm đặc, tinh khiết được triết xuất từ máu gia súc trộn cùng các loại khoáng chất tự nhiên, dễ hấp thụ nhất với mọi loại cây trồng.

II. Thành phần, công dụng của phân bón sinh học VIKO-1L

Hình ảnh có liên quan

Thành phần, công dụng, quy cách đóng chai và hướng dẫn sử dụng của

phân bón sinh học VIKO-1L

Qua quá trình khảo nghiệm phân bón sinh học VIKO-1L trên cây thanh long. Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia đưa ra quy trình sử dụng phân bón sinh học VIKO-1L như sau:

*) Năm thứ 1

a. Phân bón hữu cơ: Được áp dụng vào 1 ngày trước khi trồng và 6 tháng sau khi trồng, với liều lượng 5 – 10 kg phân chuồng hoai + 0,5 kg Super lân hoặc lân Văn Điển/trụ.

Nếu không chủ động được nguồn phân chuồng có thể thay thế phân chuồng bằng các loại phân hữu cơ với liều lượng 1 kg/trụ.

  b. Phân bón hóa học: Một tháng sau khi trồng, bón 25g Urea + 25g DAP/trụ, hoặc 80g NPK 20-20-15/trụ. Định kỳ bón 1 tháng/lần.

        - Cách bón: rải phân xung quanh gốc (cách gốc 20 – 40 cm), dùng rơm phủ lên và tưới nước.

c. Phân bón sinh học VIKO-1L

- Thời điểm bón: Một tháng sau khi trồng, phun/tưới với lượng 1.8 lít/ha. Định kỳ phun/tưới 3 tháng/lần.

        - Cách bón: Pha loãng 500 lần sau đó phun/tưới vào rễ hoặc phun lên lá.

*) Năm thứ 2.

        a. Phân bón hữu cơ: Bón 2 lần vào đầu và cuối mùa mưa, với liều lượng 15 – 20 kg phân chuồng hoai + 1 kg Super lân hoặc lân Văn Điển/trụ.

        Nếu không chủ động được nguồn phân chuồng có thể thay thế phân chuồng bằng các loại phân hữu cơ với liều lượng 2 kg/trụ.

        b. Phân bón hóa học: Định kỳ bón 1 tháng/lần bón với liều lượng bón 50g Urea + 50g DAP/trụ, hoặc 150g NPK 20-20-15/trụ.

c. Phân bón sinh học VIKO-1L

- Thời điểm bón: Định kỳ phun/tưới 3 tháng/lần với lượng 1.8lít/ha.

        - Cách bón: Pha loãng 500 lần sau đó phun/tưới vào rễ hoặc phun lên lá.

*) Giai đoạn kinh doanh: Từ năm thứ 3 trở đi

        a. Phân bón hữu cơ:

        Bón 2 lần vào đầu và cuối mùa mưa, với liều lượng 20 – 30 kg phân chuồng hoai + 1 kg Super lân hoặc lân Văn Điển/trụ.

        Nếu không chủ động được nguồn phân chuồng có thể thay thế phân chuồng bằng các loại phân hữu cơ với liều lượng 3 – 5 kg/trụ.

       

 

b. Phân bón hoá học:

Liều lượng bón

Tuổi vườn

Lượng phân bón nguyên chất gr/trụ/năm

N

P2O5

K2O

3 – 5

500

500

500

> 5

750

500

750

- Cách bón: Rải đều trên mặt đất xung quanh trụ, tủ rơm rạ, hay cỏ khô, sau đó tưới nước cho phân tan. Chia làm 8 lần bón/năm (trung bình 1,5 tháng/lần)

Bảng 4.1. Lượng phân bón hóa học đơn theo tuổi vườn

Đơn vị tính: g/trụ

Tháng

Vườn 3 – 5 năm tuổi

Vườn > 5 năm tuổi

Urê

Lân

Kali

Urê

Lân

Kali

9 – 10

200

3.600

0

250

3.600

0

12

200

0

150

250

0

250

2

200

0

150

250

0

250

4

100

0

150

250

0

150

5

100

0

100

150

0

150

Lần thứ 6 - 8,
mỗi tháng/lần

Bón với liều lượng như lần 5

          - Lần thứ 1 bón ngay sau khi kết thúc thu hoạch vụ chính (vào khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10).

- Nếu đất có phản ứng chua thì thế Super lân bằng lân Văn Điển và bón thêm vôi từ 200 – 500 kg/ha.

- Có thể sử dụng phân hỗn hợp NPK thay thế phân đơn như bảng sau:

 

Bảng 4.2. Lượng phân bón hóa học hỗn hợp theo tuổi vườn

Đơn vị tính: g/trụ

Tháng

Vườn 3 – 5 năm tuổi

Vườn > 5 năm tuổi

NPK

20-20-15

NPK

22-10-20

Kali

NPK

20-20-15

NPK

22-10-20

Kali

9 – 10

350

0

0

500

0

0

12

350

0

40

500

0

50

2

350

0

40

500

0

50

4

350

0

40

500

0

50

5

0

250

40

0

400

50

Lần thứ 6 - 8, mỗi tháng/lần

0

250

0

0

400

0

c. Phân bón sinh học VIKO-1L

- Thời điểm bón: Chia làm 5 lần phun/tưới trong năm:

+ Lần 1: Sau khi thu hoạch với lượng 1.8lít/ha;

+ Lần 2: Trước khi cây ra hoa 60 ngày 1.8lít/ha;

+ Lần 3: Trước khi cây ra hoa 30 ngày 1.8lít/ha;

+ Lần 4: Sau khi thụ phần 5 ngày 1.8lít/ha;

+ Lần 5: Sau khi đậu trái 7 ngày 1.8lít/ha.

- Cách bón: Pha loãng 500 lần sau đó phun/tưới vào rễ hoặc phun lên lá

 

Các tin liên quan