Trang chủ >>Tin tức & sự kiện
Thông báo về việc thực hiện hoạt động kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu
02/10/2017
Trong văn bản số 2275/BVTV - KH của Cục bảo vệ thực vật gửi cho Tổng cục Hải quan về việc thực hiện hoạt động kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu có nội dung về danh sách của 07 tổ chức được pháp thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu.

Trong văn bản cũng nêu rõ về các chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức được phép thực hiện như:
Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu theo quy định tại Điều 29 và Điều 30 của Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 về quản lý phân bón
Tiếp nhận đăng ký, kiểm tra hồ sơ và thông báo kết quả kiểm tra chất lượng nhà nước về phân bón theo đúng thời gian quy định. Hồ sơ, trình tự kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 31 của Nghị định 108/2017/NĐ-CP

Thời hạn uỷ quyền của 07 tổ chức là 02/10/2017 đến 01/04/2018
 Trong văn bản có kèm theo danh sách 07 tổ chức đánh giá phù hợp.
Xem tài liệu ở file đính kèm
Các tin liên quan