Trang chủ >>Tin tức & sự kiện
Quyết định mới về việc uỷ quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu
02/10/2017
Ngày 02/10/2017 Cục bảo vệ thực vật - BNN&PTNT đã ban hành Quyết định số 2268/QĐ -  BVTV về việc quyết định uỷ quyền cho Trung tâm khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia (địa chỉ số 6 Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng - Hà Nội) chịu trách nhiệm về việc kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu.
 
Qua đó, Trung tâm khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia phải thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu theo các điều được quy định rõ trong quyết định như:
Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu theo quy định tại điều 29 và điều 30 của Nghị định 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón; Trong đó các phép thử, phương pháp thử áp dụng để kiểm tra nhà nước chấp lượng phân bón nhập khẩu phải được Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Trồng trọt hoặc Cục Bảo vệ thực vật) hoặc Bộ Công thương chỉ định cho Trung tâm khảo kiểm nghiệm phân bón quốc gia thực hiện; Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thông báo kết quả đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước về phân bón theo đúng thời gian quy định. Hồ sơ, trình kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu thực hiện theo quy định tại điều 31 của Nghị định 108/2017/NĐ-CP; Bảo quản mẫu kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày nhận mẫu....

Ngoài ra trong Quyết định cũng quy định về việc hoạt động của Trung tâm sẽ chịu sự kiểm tra, giám sát của Cục bảo vệ thực vật, ngoài ra Trung tâm còn phải nộp báo cáo hàng tháng và báo cáo hàng ngày về kết quả kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu và các lo hàng không đạt yêu cầu nhập khẩu về Cục Bảo vệ thực vật.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 02/10/2017 đến hết ngày 01/04/2018

Các tin liên quan