Trang chủ >>Tin tức & sự kiện
Sản xuất hữu cơ phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng NTM
28/06/2016Sơn Trang

Các báo cáo tại hội thảo tập trung vào những vấn đề như vai trò HTX, THT trong phát triển sản phẩm nông sản an toàn và liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản cho nông dân; công tác khảo kiểm nghiệm phân bón, định hướng, chiến lược quản lý chất lượng phân bón phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng NTM; chuỗi liên kết giá trị từ đầu vào đến đầu ra các sản phẩm nông sản phục vụ XK sang Hàn Quốc và các nước khối TPP; thực trạng hạn, mặn và vai trò phân bón hữu cơ tại ĐBSCL; tình hình khô hạn và sử dụng phân hữu cơ tại các tỉnh Tây Nguyên...


Đặc biệt, một đại diện đến từ Hàn Quốc đã giới thiệu các tiến bộ canh tác mới, các chính sách của hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc nhằm thúc đẩy nông dân tăng sử dụng phân bón hữu cơ thân thiện với môi trường và những hỗ trợ liên quan tới dự án nông nghiệp tại Việt Nam.

Nguồn: nongnghiep.vn

Các tin liên quan