Trang chủ >>Đào tạo chuyển giao kĩ thuật
Hoàn thành lớp học "Đào tạo người lấy mẫu phân bón"
24/03/2017Nam Hải

Hoàn thành lớp học "Đào tạo người lấy mẫu phân bón"

Nhằm phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra nhà nước về phân bón trên địa bàn các tỉnh trong cả nước. Từ ngày 21/03/2017 đến 24/03/2017 Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia tổ chức lớp Đào tạo người lấy mẫu phân bón” cho một số đơn vị trên cả nước. Lớp học đã đào tạo cho 30 học viên về quy trình lấy mẫu phân bón và hướng dẫn thực hành trực tiếp tại cơ sở. Cuối khóa học các học viên đủ điều kiện được cấp chứng chỉ Người lấy mẫu phân bón” theo quy định.

Một số hình ảnh tại lớp học:


Các tin liên quan