Trang chủ >>Giới thiệu>>Tin tức
Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai kế hoạch công tác năm 2021- Trung tâm Khảo kiểm nghiệ phân bón Quốc gia
30/01/2020

     Ngày 30/12/2020, Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2021.

     Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục BVTV: Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật; Ông Nguyễn Văn Thiệp - Trưởng phòng Tài chính; Ông Đỗ Hồng Khanh - Trưởng phòng Kế hoạch; Ông Vũ Thắng - Phó Trưởng phòng quản lý phân bón; Ông Vũ Quang Khánh - Phó Trưởng phòng Thanh tra pháp chế.

    Về phía Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia có: Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Bí thư Chi bộ , Giám đốc Trung tâm; Ông Lê Thiên Minh - Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Trung tâm; Ông Trần Văn Thanh - Phó Giám đốc Trung tâm.

Cùng toàn thể CB-CCVC, người lao động của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia.

 

Thay mặt Ban Giám đốc, Ông Trần Văn Thanh - Phó Giám đốc Trung tâm thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch công tác năm 2021.

    Dưới sự chỉ đạo, điều hành của bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Giám đốc Trung tâm. Các đồng chí Lãnh đạo, Trưởng các phòng ban, cán bộ chủ chốt và CBCNV Trung tâm tham luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch công tác năm 2021.  


Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Cục trưởng Cục BVTV phát biểu chỉ đạo Hội nghị

    Đại diện các phòng ban chức năng đã phát biểu, tham luận, đóng góp ý kiến về lĩnh vực trách, đồng thời đánh giá tình hình hoạt động, những thuận lợi và khó khăn sau 02 năm thực hiện Quyết định 5261/QĐ-BVTV về tự chủ tài chính, tự chi thường xuyên và chi đầu tư của Trung tâm.

    Bà Nguyễn Thị Nga - Đại diện phòng Kiểm nghiệm phân bón phát biểu tham luận, góp ý vào dự thảo báo cáo về nội dung tập trung đổi mới công tác đào tạo, nâng cao năng lực, tay nghề thử nghiệm viên, kiện toàn Phòng Thử nghiệm Tây Nguyên. Nhận xét về doanh thu từ công tác kiểm nghiệm so với tiêu hao vật tư và khấu hao máy móc thiết bị, từ đó, nêu ý kiến đề xuất nội dung với cơ quan chủ quản về nội dung Trung tâm thực hiện tự chủ tài chính, chi thường xuyên và chi đầu tư.

    Ông Trần Văn Thanh - Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo, đề xuất về nội dung Trung tâm chủ động xây dựng các Tiêu chuẩn cơ sở đối với các chỉ tiêu chưa có Tiêu chuẩn Quốc gia cũng như các Tiêu chuẩn hướng dẫn khác, đề nghị Cục Bảo vệ thực vật phê duyệt làm hành lang pháp lý để Trung tâm tiến hành các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực Nông nghiệp và phân bón cũng như các lĩnh vực dự kiến mở rộng khác.                                                                                                                                                                     

    Hội nghị tổng kết đã nêu bật được những thành quả về các lĩnh vực Kiểm nghiệm, Khảo nghiệm, Chứng nhận chất lượng, Chuyển giao TBKT… các ý kiến tham luận đã tập trung vào xây dựng, đổi mới vận hành bộ máy trung tâm, đổi mới công tác đào tạo, nâng cao năng lực tay nghề, trình độ chuyên môn… để Trung tâm đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ, phục vụ quản lý nhà nước về phân bón.

    Phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí trưởng các phòng, ban trực thuộc Cục BVTV đều nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong từng lĩnh vực đồng thời nêu ý kiến góp ý vào kế hoạch, phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2021 trong lĩnh vực phụ trách góp phần hỗ trợ Trung tâm hoàn thành xuất sác nhiệm vụ được giao.


Ông Đỗ Hồng Khanh: Trưởng phòng Kế hoạch - Cục BVTV phát biểu tại Hội nghị.


Ông Nguyễn Văn Thiệp - Trưởng phòng Tài chính - Cục BVTV phát biểu tại Hội nghị.


Ông Vũ Thắng - Phó Trưởng phòng quản lý phân bón - Cục BVTV phát biểu tại Hội nghị.


Ông Vũ Quang Khánh - Phó Trưởng phòng Thanh tra pháp chế - Cục BVTV phát biểu tại Hội nghị.

    Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật - Nguyễn Thị Thu Hương tóm tắt, kết luận tại Hội nghị. Bà Hương đánh giá rất cao sự cố gắng, nỗ lực của tập thể CBCNVC Trung tâm trong bối cảnh tình hình khó khăn của ngành Nông nghiệp nói chung và ngành phân bón nói riêng của Việt Nam cũng như trên toàn Thế giới, trong năm 2020 do chịu ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 toàn cầu.

    Bà Hương cho biết, Cục Bảo vệ thực vật luôn đồng hành cùng sự phát triển của Trung tâm, ủng hộ các chủ trương, đường lối lãnh đạo của Ban Giám đốc. Từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCCVC, người lao động, dẫn dắt Trung tâm vững bước trên một tầm cao mới.


Bà Nguyễn Thị Kim Dung Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia phát biểu tại Hội nghị.

    Bế mạc Hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm bầy tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới toàn thể Ban lãnh đạo Cục BVTV cùng các phòng ban chức năng đã quan tâm, tạo mọi điều giúp đỡ, hỗ trợ để Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời nêu cao tinh thần đồng lòng, nhất trí của toàn thể CBCNV Trung tâm vì một mục tiêu xây dựng Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia ngày càng phát triển, xứng đáng là một trong những đơn vị dẫn đầu ngành phân bón trên toàn quốc.


Lãnh đạo Cục BVTV chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể Ban Giám đốc và CBCNV Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia

    Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch công tác năm 2021 của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đánh dấu một năm nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thách thức của toàn thể CBCNV Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia.

Đỗ Ngân - Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia

(National Center for Fertilizer Testing - NCFT)

Các tin liên quan