Trang chủ >>Giới thiệu>>Tin tức
Quyết định 832/QĐ-BVTV-KH về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu
04/04/2018STV
Ngày 30/3/2018 Cục Bảo Vệ Thực Vật - Bộ NN&PTNT có quyết định về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu. Nội dung cụ thể như sau: 

Điều 1
: Ủy quyền cho Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng, có trụ sở tại số 56&80 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng,  thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu,

Điều 2Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng phải thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu theo các quy định của nhà nước về kiểm tra chất lượng phân bón (đã nêu rõ trong quyết định)

Điều 3: Thời hạn ủy quyền từ ngày 2/4/2018 đến hết ngày 01/04/2019

Điều 4: Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng, trưởng phòng kế hoạch và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trân trọng thông báo!
Các tin liên quan