Trang chủ >>Giới thiệu>>Tin tức
Cục bảo vệ thực vật ra quyết định về việc công nhận tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm phân bón
23/01/2018STV
Quyết định nêu rõ về việc công nhận Trung tâm khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia thuộc Cục bảo vệ thực vật là  tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm phân bón

Quyết định có hiệu lực từ ngày 23/10/2017, như vậy trung tâm khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia sẽ thực hiện nhiệm vụ thực hiện tất cả các quy định hiện hành về khảo nghiệm về phân bón tại Việt Nam dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của Cục bảo vệ thực vật.

Các cá nhân, tổ chức có thắc mắc, nhu cầu về thông tin, thủ tục liên quan đến khảo kiểm nghiệm phân bón có thể liên lạc với trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia để biết thêm thông tin chi tiết.

TRUNG TÂM KHẢO KIỂM NGHIỆM PHÂN BÓN QUỐC GIA

Các tin liên quan