Trang chủ >> Lịch công tác
Thời gian Nội dungChủ trìĐịa điểmTham dự
Thứ 2
21/05/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 3
22/05/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 4
23/05/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 5
24/05/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 6
25/05/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 7
26/05/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Chủ nhât
27/05/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều