Trang chủ >> Lịch công tác
Thời gian Nội dungChủ trìĐịa điểmTham dự
Thứ 2
12/02/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 3
13/02/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 4
14/02/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 5
15/02/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 6
16/02/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 7
17/02/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Chủ nhât
18/02/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều