Trang chủ >> Lịch công tác
Thời gian Nội dungChủ trìĐịa điểmTham dự
Thứ 2
30/03/2020
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 3
31/03/2020
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 4
01/04/2020
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 5
02/04/2020
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 6
03/04/2020
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 7
04/04/2020
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Chủ nhât
05/04/2020
Buổi Sáng
Buổi Chiều