Trang chủ >> Lịch công tác
Thời gian Nội dungChủ trìĐịa điểmTham dự
Thứ 2
23/10/2017
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 3
24/10/2017
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 4
25/10/2017
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 5
26/10/2017
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 6
27/10/2017
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 7
28/10/2017
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Chủ nhât
29/10/2017
Buổi Sáng
Buổi Chiều