Trang chủ >> Lịch công tác
Thời gian Nội dungChủ trìĐịa điểmTham dự
Thứ 2
14/08/2017
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 3
15/08/2017
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 4
16/08/2017
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 5
17/08/2017
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 6
18/08/2017
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 7
19/08/2017
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Chủ nhât
20/08/2017
Buổi Sáng
Buổi Chiều