Trang chủ >> Lịch công tác
Thời gian Nội dungChủ trìĐịa điểmTham dự
Thứ 2
13/08/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 3
14/08/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 4
15/08/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 5
16/08/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 6
17/08/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 7
18/08/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Chủ nhât
19/08/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều