Trang chủ >> Lịch công tác
Thời gian Nội dungChủ trìĐịa điểmTham dự
Thứ 2
11/01/2021
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 3
12/01/2021
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 4
13/01/2021
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 5
14/01/2021
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 6
15/01/2021
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 7
16/01/2021
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Chủ nhât
17/01/2021
Buổi Sáng
Buổi Chiều