Trang chủ >> Lịch công tác
Thời gian Nội dungChủ trìĐịa điểmTham dự
Thứ 2
15/07/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 3
16/07/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 4
17/07/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 5
18/07/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 6
19/07/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 7
20/07/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Chủ nhât
21/07/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều