Trang chủ >> Lịch công tác
Thời gian Nội dungChủ trìĐịa điểmTham dự
Thứ 2
16/09/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 3
17/09/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 4
18/09/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 5
19/09/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 6
20/09/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 7
21/09/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Chủ nhât
22/09/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều