Trang chủ >> Lịch công tác
Thời gian Nội dungChủ trìĐịa điểmTham dự
Thứ 2
20/01/2020
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 3
21/01/2020
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 4
22/01/2020
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 5
23/01/2020
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 6
24/01/2020
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 7
25/01/2020
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Chủ nhât
26/01/2020
Buổi Sáng
Buổi Chiều