Trang chủ >> Lịch công tác
Thời gian Nội dungChủ trìĐịa điểmTham dự
Thứ 2
11/12/2017
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 3
12/12/2017
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 4
13/12/2017
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 5
14/12/2017
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 6
15/12/2017
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 7
16/12/2017
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Chủ nhât
17/12/2017
Buổi Sáng
Buổi Chiều