Trang chủ >> Lịch công tác
Thời gian Nội dungChủ trìĐịa điểmTham dự
Thứ 2
15/10/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 3
16/10/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 4
17/10/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 5
18/10/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 6
19/10/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 7
20/10/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Chủ nhât
21/10/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều