Trang chủ >> Lịch công tác
Thời gian Nội dungChủ trìĐịa điểmTham dự
Thứ 2
13/05/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 3
14/05/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 4
15/05/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 5
16/05/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 6
17/05/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 7
18/05/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Chủ nhât
19/05/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều