Trang chủ >> Lịch công tác
Thời gian Nội dungChủ trìĐịa điểmTham dự
Thứ 2
29/06/2020
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 3
30/06/2020
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 4
01/07/2020
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 5
02/07/2020
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 6
03/07/2020
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 7
04/07/2020
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Chủ nhât
05/07/2020
Buổi Sáng
Buổi Chiều