Trang chủ >> Lịch công tác
Thời gian Nội dungChủ trìĐịa điểmTham dự
Thứ 2
21/09/2020
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 3
22/09/2020
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 4
23/09/2020
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 5
24/09/2020
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 6
25/09/2020
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 7
26/09/2020
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Chủ nhât
27/09/2020
Buổi Sáng
Buổi Chiều