Trang chủ >> Lịch công tác
Thời gian Nội dungChủ trìĐịa điểmTham dự
Thứ 2
10/12/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 3
11/12/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 4
12/12/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 5
13/12/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 6
14/12/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 7
15/12/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Chủ nhât
16/12/2018
Buổi Sáng
Buổi Chiều