Trang chủ >> Lịch công tác
Thời gian Nội dungChủ trìĐịa điểmTham dự
Thứ 2
18/02/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 3
19/02/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 4
20/02/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 5
21/02/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 6
22/02/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 7
23/02/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Chủ nhât
24/02/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều