Trang chủ >> Lịch công tác
Thời gian Nội dungChủ trìĐịa điểmTham dự
Thứ 2
18/11/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 3
19/11/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 4
20/11/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 5
21/11/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 6
22/11/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Thứ 7
23/11/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều
Chủ nhât
24/11/2019
Buổi Sáng
Buổi Chiều