Trang chủ >> Văn bản QPPL
Tra cứu văn bản quy phạm pháp luật
Số, ký hiệu
Trích yếu
Từ ngày
Đến ngày
Số ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếu/File đính kèm
163/2013/NĐ-CP 11/12/2013 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Nghị định 163/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp
45/2014/TT-BNNPTNT 03/12/2014 Bộ trưởng Cao Đức Phát Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
16/2011/TT-BNNPTNT 01/04/2011 Bộ trưởng Cao Đức Phát Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
55/2012/TT-BNNPTNT 31/10/2012 Thứ trưởng Bùi Bá Bổng 55/2012/TT-BNNPTNT hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
41/2014/TT-BNNPTNT 13/11/2014 Thứ trưởng Lê Quốc Doanh Thông tư 41/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
202/2013/NĐ-CP 27/11/2013 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón
663/QĐ-BNN-TCCB 04/04/2014 Bộ trưởng Cao Đức Phát Quyết định 663/QĐ-BNN-TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục trồng trọt
3854/QĐ-BNN-TCCB 04/12/2008 Phó văn phòng Phạm Duy Thái Quyết định 3854/QĐ-BNN-TCCB thành lậ Trung tâm khảo kiểm nghiệm phân bón quốc gia trực thuộc Cục trồng trọt
43/TB-PBQG-KHHCTH 29/02/2016 Giám đốc Nguyễn Thị Kim Dung Quyết định 43/TB-PBQG-KHHCTH thông báo về việc công bố Cổng thông tin điện tử của Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón quốc gia
324/QĐ-TT-VP 10/08/2016 Cục trưởng Ma Quang Trung Quyết định
1
2